foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


+48 43 822 58 49
biuro@pkpssieradz.pl

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA REALIZACJI Podprogramu 2017.

            Podprogram 2017 w Zarządzie Okręgowym PKPS w Sieradzu realizowany był od sierpnia 2017 r. do czerwca 2018 r.

             W czasie jego trwania wydaliśmy ogółem 897,9438 ton żywności o wartości 4.407.350,97 zł. Skorzystało z tego 19.781 osób, w tym 9.874 kobiet i 9.907 mężczyzn.

 Do odbiorców końcowych wydanych zostało 95.819 paczek żywnościowych, które zawierały:

 - groszek z marchewką – 70,2 t

- fasola biała – 70,2 t

- koncentrat pomidorowy – 30,72 t

- buraczki wiórki – 18,48 t

- powidła śliwkowe – 26,208 t

- makaron jajeczny – 78,96 t

- makaron kukurydziany bezglutenowy – 8,96 t

- ryż biały – 70,4 t

- kasza gryczana – 34,992 t

- herbatniki maślane – 10,5 t

- mleko UHT – 128,88 t

- ser podpuszczkowy dojrzewający – 40 t

- szynka drobiowa – 52,3584 t

- szynka wieprzowa mielona – 36,8064 t

- pasztet wieprzowy – 10,9824 t

- kabanosy wieprzowe – 6,4998 t

- filet z makreli w oleju – 29,988 t

- cukier biały – 70,56 t

- miód wielokwiatowy nektarowy – 7,2228 t

- olej rzepakowy – 65,61 t

- gulasz wieprzowy z warzywami – 29,376 t.

            Przy realizacji Programu współpracowaliśmy z 42 Ośrodkami Pomocy Społecznej (OPL). W tym z dwoma nowymi Ośrodkami, z którymi podpisaliśmy umowy w tym roku tj: GOPS w Kleszczowie i GOPS w Siemkowicach.

Wykaz Ośrodków Pomocy Społecznej:

1

GOPS BIAŁA

98-350 Biała Druga 4b

2

GOPS BOLESŁAWIEC

98-430 ul. Rynek 1

3

GOPS BRZEŹNIO

98-275 ul. Wspólna 44

4

GOPS BURZENIN

98-260 ul. Sieradzka 15/2

5

GOPS CZARNOŻYŁY

98-310 Czarnożyły 48

6

GOPS CZASTARY

98-410 ul. Wolności 29

7

GOPS DALIKÓW

99-205 ul. Plac Powstańców 1

8

GOPS DOBRYSZYCE

97-505 ul. Wolności 8

9

MGOPS DZIAŁOSZYN

98-355 ul. Grota Roweckiego 1

10

GOPS GALEWICE

98-405 ul. Wieluńska 5

11

GOPS GOMUNICE

97-545 ul. Ar. Krajowej 30

12

GOPS GOSZCZANÓW

98-215 ul. Kaliska19

13

MOPS KAMIEŃSK

97-360 ul. Wieluńska 50

14

GOPS KLESZCZÓW

97-410 ul. Osiedlowa 2

     

15

GOPS KLONOWA

98-273 ul. Ks. Józefa Dalaka 2

16

GOPS KONOPNICA

98-313 ul. Rynek 15

17

GOPS LGOTA WIELKA

97-565 ul. Radomszczańska 60

18

GOPS LUTUTÓW

98-360 ul. Klonowska 8

19

GOPS ŁADZICE

97-561 ul. Wyzwolenia 36

20

GOPS ŁUBNICE

98-432 ul. Gen. W. Sikorskiego 102

21

GOPS MOKRSKO

98-345 Mokrsko 233

22

GOPS NOWA BRZEŹNICA

98-331 ul. Kościuszki 103

23

GOPS OSJAKÓW

98-320 ul. Wieluńska 11/8

24

GOPS OSTRÓWEK

98-311 Ostrówek 115

25

MGOPS PAJĘCZNO

98-330 ul. Parkowa 8/12

26

GOPS PĘCZNIEW

99-235 ul. Główna 10/12

27

MGOPS PODDĘBICE

99-200 ul. Łódzka 17/21

28

GOPS SIEMKOWICE

98-354 ul. Plac Wolności 1

29

GOPS SKOMLIN

98-346 ul. Trojanowskiego 1

30

GOPS SOKOLNIKI

98-420 ul. Parkowa 6/3

31

GOPS STRZELCE WIELKIE

98-337 ul. Częstochowska 14

32

GOPS SULMIERZYCE

98-338 ul. Urzędowa 1

33

MGOPS WARTA

98-290 ul. Kpt. St. Skarżyńskiego 12

34

GOPS WARTKOWICE

99-220 ul. Legionów Polskich 1

35

MGOPS WIERUSZÓW

98-400 ul. Rynek 21

36

GOPS WIERZCHLAS

98-324 ul. Szkolna 7

37

GOPS WRÓBLEW

98-285 Wróblew 15

38

GOPS ZADZIM

99-232 Zadzim 44

39

PKPS ZM –G WIELUŃ

98-300 ul. Kilińskiego 23

40

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Glina Duża, Glina Mała „Lepsza Przyszłość”

Glina Duża 47, 98-358 Kiełczygłów

41

Fundacja Metamorfoza

Feliksów 19, 99-200 Poddębice

42

PKPS ZM ZDUŃSKA WOLA

98-220 ul. Łaska 54

 

 

            W ramach działań towarzyszących w Podprogramie 2017 zrealizowaliśmy:

- 32 warsztaty ekonomicznego gospodarowania, w których wzięło udział 445 osób

- 33 warsztaty dietetyczne dla 453 osób

- 43 warsztaty kulinarne, które objęły swym działaniem 630 osób

- 32 warsztaty z elementami przeciwdziałania marnotrawienia żywności, w którym wzięło udział 435 osób.

 

            Osobom, które uczestniczyły w warsztatach chcieliśmy bardzo podziękować za czynny udział w warsztatach z Podprogramu 2017. Uczestnicy usłyszeli wiele ciekawych informacji na temat zdrowego żywienia rodziny, dowiedziały się jak przygotowywać wartościowe i pożywne posiłki dla rodziny i w jaki sposób wykorzystać otrzymane artykuły spożywcze. Była także degustacja potraw przygotowanych podczas warsztatów.

Ogółem działań towarzyszących w Podprogramie 2017 odbyło się 140 spotkania, w których uczestniczyło 1 963 osoby.

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Czas realizacji – Sierpień 2017 – Czerwiec 2018

Zarząd Okręgowy PKPS w Sieradzu po raz kolejny przystąpił do realizacji programu pomocy żywnościowej dla najuboższych mieszkańców naszego kraju.

Program realizujemy poprzez 40 organizacji Partnerskich Lokalnych. Są to:

 

1.

GOPS BIAŁA

98-350 Biała Druga 4b

2.

GOPS BRZEŹNIO

98-275 ul. Wspólna 44

3.

GOPS BURZENIN

98-260 ul. Sieradzka 15/2

4.

GOPS CZARNOŻYŁY

98-310 Czarnożyły 48

5.

GOPS CZASTARY

98-410 ul. Wolności 29

6.

GOPS DALIKÓW

99-205 ul. Plac Powstańców 1

7.

MGOPS DZIAŁOSZYN

98-355 ul. Grota Roweckiego 1

8.

GOPS GALEWICE

98-405 ul. Wieluńska 5

9.

GOPS GOSZCZANÓW

98-215 ul. Kaliska19

10.

MOPS KAMIEŃSK

97-360 ul. Wieluńska 50

11.

GOPS KLANOWA

98-273 ul. Ks. Józefa Dalaka 2

12.

GOPS KONOPNICA

98-313 ul. Rynek 15

13.

GOPS LGOTA WIELKA

97-565 ul. Radomszczańska 60

14.

GOPS LUTUTÓW

98-360 ul. Klonowska 8

15.

GOPS ŁADZICE

97-561 ul. Wyzwolenia 36

16.

GOPS ŁUBNICE

98-432 ul. Gen. W. Sikorskiego 102

17.

GOPS MOKRSKO

98-345 Mokrsko 233

18.

GOPS NOWA BRZEŹNICA

98-331 ul. Kościuszki 103

19.

GOPS OSJAKÓW

98-320 ul. Wieluńska 11/8

20.

GOPS OSTRÓWEK

98-311 Ostrówek 115

21.

MGOPS PAJĘCZNO

98-330 ul. Parkowa 8/12

22.

GOPS PĘCZNIEW

99-235 ul. Główna 10/12

23.

MGOPS PODDĘBICE

99-200 ul. Łódzka 17/21

24.

GOPS SKOMLIN

98-346 ul. Trojanowskiego 1

25.

GOPS SOKOLNIKI

98-420 ul. Parkowa 6/3

26.

GOPS STRZELCE WIELKIE

98-337 ul. Częstochowska 14

27.

GOPS SULMIERZYCE

98-338 ul. Urzędowa 1

28.

MGOPS WARTA

98-290 ul. Kpt. St. Skarżyńskiego 12

29.

GOPS WARTKOWICE

99-220 ul. Legionów Polskich 1

30.

MGOPS WIERUSZÓW

98-400 ul. Rynek 21

31.

GOPS WIERZCHLAS

98-324 ul. Szkolna 7

32.

GOPS WRÓBLEW

98-285 Wróblew 15

33.

GOPS ZADZIM

99-232 Zadzim 44

34.

PKPS ZM –G WIELUŃ

98-300 ul. Kilińskiego 23

35.

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Glina Duża, Glina Mała „Lepsza Przyszłość”

Glina Duża 47 98-358 Kiełczygłów

36.

Fundacja Metamorfoza

99-200 Poddębice Feliksów 19

37.

PKPS ZM ZDUŃSKA WOLA

98-220 ul. Łaska 54

38.

GOPS BOLESŁAWIEC

98-430 UL. Rynek 1

39.

GOPS DOBRYSZYCE

97-505 UL. Wolności 8

40.

GOPS GOMUNICE

97-545 ul. A. Krajowej 30

 

Jak widać z powyższego w stosunku do Podprogramu 2016 wzrosła o 3 liczba OPL.

Program realizujemy w oparciu o wytyczne do realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 -2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym  (FEAD) Podprogram 2017.

KRYTERIA, KTÓRE MUSZĄ SPEŁNIAĆ KOŃCOWI ODBIORCY (kwalifikowalność):

- odbiorcy końcowi artykułów spożywczych dostarczanych w ramach Programu FEAD, Podprogram 2017 muszą spełniać wymogi określone w Ustawie o Pomocy Społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz.U z 2009r. nr 175 poz. 1362 z późniejszymi zmianami), a w szczególności jej art. 7, z jednoczesnym zastosowaniem kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy (do 200%) – zgodnie z wytycznymi z 21 czerwca 2017r.

·         1.268,00 zł dla osoby samotnej

·         1.028,00 zł dla jednego członka w rodzinie

Podane kwoty są maksymalne, a ich przekroczenie automatycznie wyklucza osobę zainteresowaną z przyznania pomocy w postaci paczki żywnościowej. Od tej zasady nie ma żadnych odstępstw. Osoby potrzebujące pomocy w ramach programu FEAD kierowane są przez Ośrodki Pomocy Społecznej.

Beneficjenci otrzymują pomoc w postaci paczek żywnościowych. Na paczkę żywnościową dla 1 odbiorcy składa się zestaw co najmniej trzech artykułów z różnych grup towarowych wydanych jednorazowo, a wchodzących w skład zestawu w całym Podprogramie 2017.

FEAD 2014-2020 PODPROGRAM 2017

LIMIT ROCZNY PRODUKTÓW NA OSOBĘ W OKRESIE OD SIERPNIA 2017 DO CZERWCA 2018

 

LP

ASORTYMENT

WAGA OPAKOWANIA JEDNOSTKOWEGO

LIMIT ROCZNY ILOŚĆ OPAKOWAŃ SZT.

WAGA NA OSOBĘ

1

Groszek z marchewką

0,40

10

4,00

2

Fasola biała

0,40

10

4,00

3

Koncentrat pomidorowy

0,16

11

1,76

4

Buraczki wiórki

0,35

3

1,05

5

Powidła śliwkowe

0,30

5

1,50

6

Makaron jajeczny

0,50

9

4,50

7

Makaron kukurydziany bezglutenowy

0,50

1

0,50

8

Ryż biały

1,00

4

4,00

9

Kasza gryczana

0,50

4

2,00

10

Herbatniki maślane

0,20

3

0,60

11

Mleko UHT

1,00

7

7,00

12

Ser podpuszczkowy dojrzewający

0,40

6

2,40

13

Gulasz wieprzowy z warzywami

0,85

2

1,70

14.

Szynka drobiowa

0,30

10

3,00

15.

Szynka wieprzowa mielona

0,30

7

2,10

16.

Pasztet wieprzowy

0,16

4

0,64

17.

Filet z makreli w oleju

0,17

10

1,70

18.

Cukier biały

1,00

4

4,00

19.

Olej rzepakowy

1,00

4

4,00

 

Uprzejmie informujemy, iż asortyment żywności w Podprogramie 2017 został zwiększony o następujące artykuły:

- miód nektarowy wielokwiatowy

- kabanosy wieprzowe

 

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE:

Działania towarzyszące stanowią jedno z narzędzi Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Są to cykliczne działania oferowane wszystkim odbiorcom pomocy żywnościowej, które mają na celu włączenie społeczne tych osób m.in. poprzez:

- zajęcia edukacyjne i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa

 - grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji

- pomoc towarzysząca niezbędna do zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych osób korzystających z pomocy żywnościowej w tym: pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osób bezdomnych, wsparcie psychologiczne, terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Poza powyższymi działaniami będą również działania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej potrzebującym                        w formie: 

- warsztatów kulinarnych dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów i dietetyków pokazujących różne możliwości przygotowania potraw z wykorzystaniem otrzymanych artykułów spożywczych.

- warsztatów dietetycznych i dotyczących zdrowego żywienia

- programów edukacyjnych mających na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania               i przeciwdziałania marnotrawieniu żywności.

- warsztatów edukacji ekonomicznej, nauka tworzenia, realizacji i kontroli budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodzinny, w tym darów żywnościowych.

Harmonogramy planowanych  działań towarzyszących w ramach realizacji FEAD

 

LISTOPAD

1.

warsztaty dietetyczne

16.11.2017

Wieluń

2.

warsztaty ekonomiczne

17.11.2017

Wieluń

3.

warsztaty dietetyczne

23.11.2017

Brzeźnio

4.

warsztaty ekonomiczne

24.11.2017

Brzeźnio

5.

warsztaty dietetyczne

27.11.2017

Sieradz

6.

warsztaty ekonomiczne

28.11.2017

Sieradz

 

GRUDZIEŃ

1.

warsztaty dietetyczne

6.12.2017

Osjaków

2.

warsztaty kulinarne

6.12.2017

Osjaków

3.

warsztaty kulinarne

12.12.2017

Czarnożyły

4.

warsztaty dietetyczne

12.12.2017

Czarnożyły

5.

warsztaty kulinarne

13.12.2017

Mokrsko

6.

warsztaty dietetyczne

13.12.2017

Mokrsko

7.

warsztaty kulinarne

14.12.2017

Brzeźnio

8.

warsztaty ekonomiczne

15.12.2017

Lututów

9.

warsztaty dietetyczne

15.12.2017

Lututów

10.

warsztaty ekonomiczne

18.12.2017

Skomlin

11.

warsztaty dietetyczne

19.12.2017

Skomlin

12.

warsztaty ekonomiczne

20.12.2017

Biała

 

 

Harmonogram realizacji działań towarzyszących w 2018 roku podamy w informacji w m-cu styczeń 2018r.

Koordynatorem Programu FEAD 2017 w ZO PKPS Sieradz jest Pani Irena Bednarek

Kontakt: 43 822 58 49; 661 513 241

W sprawach spornych, niejasnych i skargach należy kontaktować się z Biurem ZO PKPS w Sieradzu tel. 43 822 58 49, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. albo bezpośrednio z koordynatorem RN.PKPS tel. 22 622 64 36, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń